Świątynia w Hanamurze

Cele mapy

Walcz o ładunek

W regularnych odstępach czasowych w centrum mapy pojawia się ładunek, o który mogą walczyć obie drużyny.

Eskortuj ładunek

Stań obok ładunku, aby przemieścić go w kierunku celu. Uniemożliwiaj wrogowi próby transportu ładunku.

Bombarduj wrogów

Kiedy drużyna odeskortuje ładunek do celu, wrogie forty zostaną ostrzelane!